Historia_sv

I 1931 opførtes en Reumaklinik med badefaciliteter i Oskar-Alexander-Straße i Bad Bramstedt. Her skulle en ny form for behandling med tørvejords-bade tilbydes. For at bringe mosejorden fra den nær beliggende mose, etableredes en tipvognsbane med 600 mm sporvidde.

Mosejorden blev fyldt på tipvogne med skovl og spade  og heste trak tipvognene til en lade, hvor mosejorden blev omladet til større tipvogne, som blev trukket til reumaklinikkens ”mose-køkken”. De første år blev vognene trukket af en motor-dræsine, senere kom med et lille diesellokomotiv af mærket Jung, type MS130, til. I ”mose-køkkenet” blev mosejorden opslemmet i vand,  opvarmet og hældt i trækar, hvori patienterne kunne bade. Trækarrene var enkeltvis reserveret til patienterne under deres ophold.

Når badene var gennemført, blev mosejorden – igen med tipvognsbanen - bragt til mosen, hvor den blev hældt i de udgravede bækkener. Man antog, at mosejorden efter 10 år var regenereret!

I 1939 indkøbtes det første diesellokomotiv, og i de senere år kom i alt 8 andre lokomotiver til. De sidste lokomotiver blev anskaffet i 1950 og 1963 – begge er fortsat køreklare. Mosejorden satte sig bestandig, og nye skinner og omlægning af gamle var hverdag.

I 1977 blev tipvognsbanen erstattet af en rørledning, hvorigennem tørvejorden kunne pumpes mellem mosen og reumaklinikken. Skinner blev taget op, og det rullende materiel henstillet. Kun skinnerne ved tørvebækkenerne blev liggende.

Det er skrevet et hefte om mosebanens historie fra 1930-77. Forfatteren, Jan-Uwe Schadendorf har stillet en internetversion til rådighed.

I 1998 erhvervede Andreas Knopf de resterende skinner og rullende materiel. Først var det meningen at gøre banen køreklar som museums-industribane og som en mulighed for reumaklinikkens patienter. Et år senere blev banen benævnt ”Wald- und Moorbahn”.

I 2002 stiftede støtteforeningen ”Förderverein Deutsche Feldbahn e.V”. Foreningens medlemmer har lagt et stort arbejde i at forny og vedligeholde skinner, skiftespor, lokomotiver og vogne. I 2005 har lokomotivet fra 1950 gennemgået en total motorreparation.

I årene 2009-13 var kørslen næsten indstillet, da svellerne mange steder var rådne.

I juni 2013 var der gennemført istandsættelse af skinnenettet, så kørslen kunne genoptages. Siden da har der været regelmæssig kørsel på banen og antallet af medlemmer i foreningen er steget. Der er nu lagt 1400 m skinner.

Udvidelse af banens skinnenet er fortsat planlagt, og med henblik herpå er et offentligt støttet udviklingsprojekt startet. TALIT-projektetet (Teknik, Arbejde, Landskab og Industrikultur) er beskrevet her.

Kørslen med besøgende tilbyder et indblik i mosenatur og -kultur. Indtægten ved billetsalg og gaver bruges til driften og videre udbygning af banen.

Ledelsen af banen er fra 1. juni 2019 overtaget af Andreas Knopf. Mange frivillige deltager i banens vedligeholdelse og i at bevare mosens natur for eftertiden.

Køredage >

Joomla templates by a4joomla